Урок української мови 9 клас. Паламарчук Н.С.

Складнопідрядні речення. Систематизація та узагальнення вивченого

М е т а:

 навчальна: узагальнити, систематизувати й закріпити вивче­не з теми «Складнопідрядне речення»; сформувати навички правильного визначення підрядних частин усіх видів, уміння конструювати всі види складно­підрядних речень, правильно, обґрунтовано розстав­ляти розділові знаки,розняти сполучники та сполучні слова;

розвивальна: розвивати зв’язне мовлення учнів, пам’ять, увагу;

виховна: сприяти розумовому і фізично-здоровому розвиткові школярів, викликати бажання піклуватися про своє здоров’я.

Соціокультурна лінія: здоровий спосіб життя

 

Обладнання:  міні- підручники, мультимедія, Інтернет, аромалампа, рефлексивні картки, жетони- смайлики.

Міжпредметні зв’язки: основи здоров’я.

 

                                    Хід  уроку   

І. Організаційний момент.  Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Вітаючись кожного дня, ми про­мовляємо: «Здрастуйте!», «Доброго здоров’я!». Таким чином ми бажаємо одне одному здоров’я. Ще з давнини люди казали: «Де здоров’я, там і краса», а сучасний еталон краси — здорова лю­дина, що вибирає здоровий спосіб життя. Емо­ційний стан людини також впливає на здоров’я, тому дуже важливо знати, що вона відчуває у тій чи іншій ситуації.

За допомогою рефлексивних карток спробуйте передати свій настрій протягом уроку.

Учитель інструктує учнів щодо роботи з реф­лексивними картками.

ІІ. Цілевизначення.

Прочитайте завдання уроку, за бажанням доповніть перелік їх.

Знати:

 • які речення називаються складнопідрядними;
 • істотні ознаки таких речень,їхні відмінності від складних речень інших типів

 

Уміти:

 • знаходити складнопідрядні речення в тексті;
 • визначати головну і підрядну частини;
 • правильно інтонувати складнопідрядні речення

ІІ. Актуалізація опорних знань. Гра «Знайди помилку».

(Учитель зачитує неправильні або неточні твердження, а учні знаходять помилки і записують або називають твердження пра­вильні.)

 1. СПР — це таке речення, у якому прості речення незалежні одне від одного.
 2. У СПР на питання відповідає головне речення.
 3. Підрядне речення з’єднується з головним сполучниками підрядності.
 4. Підрядні речення стоять завжди після головного.
 5. Є два види підрядних речень — означальні та обставинні.
 6. Вказівні слова вживаються тільки в підрядній частині.

«Лінгвістичний баскетбол» 5 хв (слайд ).

Учитель. Здорова дитина — це радість для батьків, а в майбутньому — повноцінний гро­мадянин суспільства. Щоб бути здоровим, необ­хідно займатися спортом.

-Які види спорту ви знаєте?

Відповідь: футбол, плавання, бокс, теніс, хо­кей, гімнастика, волейбол, атлетика.

-Пропоную спробувати себе в грі під назвою «Лінгвістичний баскетбол».

1.Складне речення, частини якого з’єднуються спо­лучниками що, так що. бо, аби; оскільки, паче, щоб, тому що,хоч та ін. і є синтаксично рівноправними, називають складнопідрядним. (Ні, частини, з’єднувані такими спо­лучниками, не є синтаксично рівноправними.)

2.Сполучники а, але, і, або, чи, зате, проте, то є сполучниками підрядності. (Ні, це сполучники суряд­ності.)

3.Складнопідрядне речення — це речення, у якому одна частина за змістом і граматично залежить від іншої та з’єднується з нею за допомогою сполучників що, щоб, як, бо, тому що й ін. або сполучних слів який, коли, куди, звідки, котрий тощо. (Так.)

4.Визначають такі види складнопідрядних речень за значенням: означальні, з’ясувальні, обставинні. (Так.)

5.Запитання до підрядної означальної частини який? ставиться від іменника чи займенника в го­ловній частині. (Так.)

6.Підрядні з’ясувальні частини належать до дієслова чи прислівника в головній частині. (Так.)

7.Вид підрядної частини визначається, зважаючи на сполучник чи сполучне слово, за допомогою яких з’єднуються частини складнопідрядного речення. (Ні, сполучники та сполучні слова дублюються в різних підрядних частинах.)

8.Підрядне допустове речення вказує на обстави­ни. які могли б перешкодити дії, названій у головній частині. (Так.)

9.Ступінь вияву дії чи ознаки виражає підрядна порівняльна частина. (Ні, таке значення має підрядне міри то. ступеня дії.)

10.За допомогою сполучників хочале, дарма що з’єднуються частини складнопідрядного речення з підрядними умови. (Ні, з підрядними допустовими.)

11.За допомогою сполучників якби, аби, якщо з’єднуються частини складнопідрядного речення з підрядним умови ( Так.)

12.Підрядна частина може стояти після головної, перед нею й усередині її. ( Так.)

 

Вчитель. Молодці, гарно граєте в лінгвістичний баскетбол, хоч і знаходитеся в спортивній залі, до речі, як правильно говорити зал чи зала.

 

ВІДЕО « ТАК ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ» 1хв.

 

«Знайди пунктуаційний вірус» 5 хв.

Вчитель. Ніхто не застрахований від інфек­ційних хвороб. Причина кожного інфекційного захворювання — вірус, який атакує людину і змушує тяжко переносити хворобу.

-Які інфекційні захворювання вам відомі?

Відповідь: вітряна віспа, кір, краснуха, ко­клюш, грип, дифтерія, скарлатина.

На уроці української мови найстрашніший — «пунктуаційний вірус». Розставте правильно пунк­туаційні знаки у тексті.

Здоров’я – найбільша цінність, говорить народна мудрість. Це тому, що тільки за наявності здоров’я в людини є сили та наснага для справ, спілкування, творчості. Коли в організмі щось болить, важко сконцентруватися на навчанні чи роботі, не хочеться розважатися. А сучасне життя вимагає від нас бути активними, тому ми маємо турбуватися про своє здоров’я.

Щоб не хворіти, треба підтримувати своє здоров’я. Для цього потрібно небагато: харчуватися корисно, робити фізичні вправи, бувати на свіжому повітрі, а також позитивно ставитися до життя. Вчені кажуть, що люди з почуттям гумору живуть довше, а хворіють рідше. Якби люди більш уважно ставилися до себе та свого самопочуття, вони значно менше часу витрачали би на лікарні. Треба пам’ятати, що здоров’я треба берегти, бо за гроші його не купити.

Хвилинка відпочинку. 2хв.

Гімнастика для очей.

Вчитель:. Зняти втому очей і поліпшити кро­вообіг у них вам допоможуть такі вправи.

1.Сидячи, міцно замружте очі на 3 — 5 секунд, потім широко розплющить їх на 3 — 5 секунд.

(Повторіть 2-3 рази).

2.Сидячи, швидко моргайте впродовж 1 — 2хв.

3.Стоячи, дивіться прямо перед собою 2-3 секунди. Потім підніміть великий палець руки на відстань 25 — 30 см від очей, переведіть по­гляд на кінчик пальця і дивіться на нього 3-5 секунд (5-6 разів). Якщо користуєтеся окуля­рами, виконуйте вправи, не знімаючи їх.

4.Сидячи, трьома пальцями кожної руки на­тисніть на верхні повіки, за 1 — 2 секунди при­йміть пальці (3-4 рази).

 

Вчитель: Чи знаєш ти, дев’ятикласнику, про ліки, яким тисяча років?

Здавна в народі шанували подорожник, лю­бисток, барвінок, ромашку, малину, звіробій, спориш, калину. Народні знахарі помітили, що ці рослини лікують різні захворювання. Барвінок зміцнює організм, лікує шкіру. Ма­лина допомагає позбутися кашлю. Будь-які за­студи лікували калинові напої. Отож знай і ти, друже, що біля нас росте не просто трава, а її величність Рослина.

«Синтаксичні процедури».

Учитель. Переходимо до «синтаксичних про­цедур».

Зробіть синтаксичний розбір речень, корис­туючись «мовною аптечкою» (додаток 1).

 Здорова людинаце людина, що здат­на повністю реалізувати свої фізичні й розумові здібності.

[      ], (що).

Надзвичайно підступними ворогами, які де­кому заважають самореалізуватися, є тютюн, алкоголь та наркотики.

[…, (які ), …].

Щоб захистити себе від смертельно небез­печних хвороб, слід знати шляхи зараження, до­держуватись особистої гігієни, вести здоровий спосіб життя.

(Щоби), [      ].

РОБОТА В ГРУПАХ

І група

«Абетка здоров’я».

Складіть життєво необхідні поради, продовжу­ючи речення «Якщо хочеш бути здоровим, ….».

Використовуйте складнопідрядні речення. Ваші поради ввійдуть до шкільної «Абетки здоров’я».

ІІ- ІV група         

Створення колажів-проектів

Давайте зараз спробуємо стати художниками і створимо колажі-проекти.

(Кожній групі пропонуються вирізки з журналів. Діти створюють колажі за темами «Активне творче життя», «Збалансоване харчування», «Спорт та здоров’я». Після завершення діти презентують свої проекти.)

V група

Найти в Інтернеті сайти, які пропагують здоровий спосіб життя. Зробити рекламу цих сайтів.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ГРУП

Рефлексія.

Вчитель: Чи змінився ваш настрій наприкінці уроку? Позначте у рефлексивних картках свої емоції.

— Чи сподобався вам сьогоднішній урок? Чим?

Здоров’я – це багатство,

Яке Господь дав,

І треба, щоб з дитинства

Його ти цінував.

Здоров’я не придбаєш

За гроші, пам’ятай.

Його від Бога маєш,

Про це не забувай.

Оцінювання.

Вчитель:

Хто здоровийтой не плаче,

Жде його в житті удача.

Ви всі добре працювали

Маєте такі ось бали

 Домашнє завдання.

 1. Виписати із художніх текстів 5 складнопідрядних речень, трансформувати їх у синонімічні конструкції.
 2. Створити опорні схеми « Види складнопідрядних речень»
 3. Написати твір-мініатюру на тему:

Усне завдання для всіх учнів. Підготуватися до тестування з теми «Складнопідрядне ре­чення» .

 

 

                                                                                                                                                            Додаток

«Мовна аптечка»

Порядок розбору складнопідрядного речення

 1. Характеристика всього речення за метою висловлювання та будовою.
 2. Вид складного речення — сполучникове, складнопід­рядне.
 3. Вид складнопідрядного речення — означальне, з’ясувальне, обставинне.
 4. Кількість простих речень: головне і підрядне.
 5. Чим з’єднані головне і підрядне речення — сполучником чи сполучним словом?
 6. Що пояснює підрядне в головному — ціле речення чи ок­ремі члени?
 7. Розділові знаки.
 8. Кожна частина складного речення аналізується як просте речення.